Hvidsten Kro

Kro gennem næsten 400 år

Hvidsten Kro er en af landets ældste 113 Kongeligt Privilegerede kroer. Den blev anlagt i 1634 til at betjene de vejfarende på Randers - Mariager landevejen. Dengang lå kroen ved siden af kirken i Hald 6,5 km. øst herfor. Da Mariagerlandevejen omkring 1790 blev forlagt til det nuværende forløb over Hvidsten, flyttede kroen med, men mistede derved sin nære beliggenhed ved kirken. I stedet ligger kroen nu midt mellem Gassum og Spentrup kirke –Sidstnævnte hjemsted for digterpræsten Steen Steensen Blicher (1782-1848)

De Kongeligt Privilegerede kroer har rod i en forordning fra 1396, hvor Margrethe d. 1. (1353 - 1412) foreskrev, at der skulle oprettes kro for hver 4. Mil / 30 km langs rigets hovedveje. Ordningen slog dog først rigtigt igennem, da en ny forordning under Christian d. 4. i 1696 påbød, at udskænkning af brændevin kun måtte ske på de Kgl. Privilegerede kroer. Samtidig blev afstanden mellem kroerne reduceret til 2-3 mil (15-20 km). I første halvdel af 1700-tallet blev der udstedt omkring 200 bevillinger, som stadig er grundlag for mange landevejskroer.

Helt frem til 1912 var de Kgl. Privilegerede kroer forbeholdt de rejsende langs rigets veje. Lokale måtte finde beværtning andetsteds. Kroerne havde pligt til at indlogere de rejsende i tilfælde af f. eks. dårligt vejr, så her kunne den vejfarende finde logi for natten samt mad og drikke til både sig selv og hestene. Mange kroer blev også benyttet til ombytning og opstaldning af heste.

Fiil-slægten og Hvidsten Kro

Siden 1884 har kroen været drevet af Fiil-slægten – og det er nu Søren og Christina Fiil, der driver kroen videre. Det var særligt kroværterne Marius og Gudrun Fiil, som i perioden 1934 - 44 satte deres præg på kroens smukke bygninger og interiør. Kroen har stadig en helt særegen stemning skabt med de utallige genstande og antikviteter som Marius flittigt handlede sig til i lokalområdet. Under Marius og Gudruns store indsats oplevede kroen gennem 1930-erne et stort opsving. På en god sommersøndag blev op mod 1.000 gæster beværtet på kroen.

Mest kendt er Hvidsten Kro dog for den tragiske skæbne som overgik Fiil-familien under den tyske besættelse af Danmark i 2. verdenskrig. Med henrettelsen af Marius Fiil, hans søn Niels og svigersøn Peder Sørensen, samt fængslingen af døtrene Tulle og Gerda blev Hvidsten Kro for alvor sat på landkortet og indskrevet i den danske bevidsthed og historie.

Bygninger og krohaven

De ældste bygningsdele i Hvidsten kro stammer fra den oprindelige1634-kro i Hald. Til kroen hører også et mindre landbrug på 24 tdr. land. Jorden leverede tidligere fødevarer til kroen og var med til at sikre en nogenlunde indtægt til kroværterne.

De nuværende bygninger er for en stor del fremkommet som knopskydninger i Marius Fiils entusiastiske liv og virke. Havesalen med dens flotte billedfriser blev for eksempel opført i 1938 som resultat af en overset overbooking. I 2001 blev Hvidsten Kro og de omliggende bygninger gennemgribende restaureret gennem frivillige bidrag og fondsmidler.

Billeder fra Hvidsten Kro

Fotograf Jeannot Huyot har taget en række billeder af Hvidsten Kro, som den så ud anno 2012.

Nedenfor finder du billeder taget i havehuset på Hvidsten Kro. Havehuset rummer en række helt specielle kalkmalerier, der fortæller historien om den første Fiil (Peder Fiil), der kom til Hvidsten. Han blev - i al hemmelighed - viet til sin udkårne af digterpræsten St. St. Blicher, der var præst i Spentrup.