Om Hvidstengruppen

Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe, der var aktiv i årene 1943-44. Gruppen modtog våben og ammunition mv., som blev kastet ned af engelske fly på en mark lige uden for Hvidsten.

Hvidstengruppen bestod af familien på Hvidsten Kro samt en række andre borgere i byen. Gruppen blev fanget af tyskerne i 1944 og otte af dens medlemmer blev henrettet. Seks andre medlemmer kom i fængsel i kortere eller længere tid.

Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe fra Hvidsten (ca. 10 km nord for Randers), der under besættelsen, i årene 1943-44, deltog i modtagelse af våben, ammunition, sprængstof og faldskærmsfolk, der blev kastet ned af engelske bombefly. Kroejer Marius Fiil, blev på opfordring af godsejer Flemmings Juncker, kontaktet og spurgt om han ville starte og lede en gruppe, der skulle modtage sendinger fra England. Flemming Juncker var den første leder af den jyske modstandsbevægelse og ejer af Overgaard Gods, der ligger lidt syd for Mariager.

Marius Fiil tog opfordringen til sig. Sammen med sin søn og svigersøn etablerede han en gruppe brave mænd fra egnen, der var den første gruppe i Jylland, som modtog våben fra luften.

Hvidstensgruppen udvalgte et område på Allestrupgårds hede, i nærheden af Hvidsten Kro, hvor nedkastningerne kunne finde sted. Her var der et mosehul, der var velegnet til at skjule de tømte containerne. Stedet fik kodenavnet Mustard Point og blev af englænderne betegnet som én af de bedste modtagerpladser i Danmark.

Modtagearbejdet foregik ved, at Hvidstensgruppen fik en kode fra den engelske radiostation BBC: ”Hilsen til Elias - Lyt igen”. Når dette kodesignal lød, vidste gruppen, at den skulle være parat til at modtage nedkastninger ved midnatstid, når de engelske Halifax-bombefly fløj henover heden. Når forsyningerne var landet, gjaldt det om hurtigst muligt at tømme containerne og slette alle spor for Gestapo. Når containerne var tømt og smidt i mosehuller, blev indholdet fragtet videre til Hvidsten, og efterfølgende videre til fordeling i mindre depoter i Randers. Herfra blev det sendt ud til sabotagegrupper i Jylland, der brugte sprængstoffet til sabotage mod jernbaner, broer, fabrikker der arbejde for tyskerne og andre steder, hvor der brug for det.

I december 1943 blev en engelsk faldskærmsmand taget af tyskerne. Under tortur afslørede han Hvidstengruppen, der herefter blev skygget af Gestapo. Tidligt om morgenen d. 11. marts 1944 blev gruppen omringet og anholdt af tyske soldater. Otte af gruppens medlemmer blev dømt til døden af den tyske krigsret. Henrettelsen fandt sted d. 29. juni 1944 ved skydning i Ryvangen. Seks af gruppens andre medlemmer blev dømt til tugthus. Efter befrielsen fandt man ligene af de otte i Ryvangen. Den 16. juli 1945 blev de gravsat i Hvidsten by, hvor der er rejst en mindesten.

De henrettede var:

  • Kroejer Marius Pedersen Fiil
  • Sønnen Niels Fiil
  • Svigersønnen Peter Bergenhammer Sørensen (gift med Kirstine Fiil)
  • Mekaniker Johan Kjær Hansen
  • Radioforhandler Niels Nielsen Kjær
  • Karetmager Søren Peter Kristensen
  • Møller Henning Andersen
  • Dyrlæge Albert Carlo Iversen