Hvidstengruppen

Om Hvidstengruppen

Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe, der var aktiv i årene 1943-44. Gruppen modtog våben og ammunition mv., som blev kastet ned af engelske fly på en mark lige uden for Hvidsten. Hvidstengruppen bestod af familien på Hvidsten Kro samt en række andre borgere i byen. Gruppen blev fanget af tyskerne i 1944 og otte af dens medlemmer blev henrettet. Seks andre medlemmer kom i fængsel i kortere eller længere tid.

Mustard Point

”Lyt igen kl. 21.15” lød signalet fra BBC i London. Så var der fly på vej i natten til Hvidstengruppen i det tyskbesatte Danmark.

Mindelunden

I den danske frihedskamp under den tyske besættelse 1940-45 modtog Hvidstengruppen våben og sprængstoffer samt 8 faldskærmsfolk i forår og sommer 1943. De var den første fast organiserede modtagegruppe.