Spændende læsning om Hvidstengruppen

Kom bag om Hvidstengruppen og den østjyske modstandsbevægelse i bøger på Randers Bibliotek.

Af Gitte Hansen, Randers Bibliotek

Historien om Hvidstengruppen rører os alle dybt.

Den 29 juni 2019 var det 75 år siden, at otte af Hvidstengruppens medlemmer blev henrettet i Ryvangen. Historien står stadigvæk skarpt i erindringen hos os, også selv om de fleste af os ikke levede dengang. Hvidstengruppen har en helt særlig plads i vores hjerter.

Måske du også så filmen om Hvidstengruppen? Filmen rørte mig dybt og levendegjorde gruppen og dens arbejde. Kører jeg igennem Hvidsten, får jeg næsten klump i halsen, og besøger jeg kroen eller mindestenen i Hvidsten, er det med ærefrygt, dyb respekt og stor taknemmelighed.

Heltemod, vovemod og en tro på at det enkelte menneske kan gøre noget i en større sags tjeneste.

"Nogen må dø, for at andre kan leve"

Sådan skrev Niels Fiil i sit afskedsbrev, før han blev henrettet ved skydning sammen med sin far Marius Fiil og sin svoger Peder Bergenhammer Sørensen i Ryvangen. Ordene kendetegner gruppens store offer og den heltegerning de udførte.

De henrettede var udover de nævnte tre medlemmer af Fiil-familien mekaniker Johan Kjær Hansen, radioforhandler Niels Nielsen Kjær, karetmager Søren Peter Kristensen, møller Henning Andersen og dyrlæge Albert Carlo Iversen.

Det var Hvidstengruppen, der stod bag modtagelsen af de nedkastede containere med våben og sprængstoffer, der blev nedkastet af englænderne ved Mustard Point nord for Randers.

Faktisk var det de illegale våbenlagre i Randers, der på det tidspunkt var modstandsbevægelsens eneste kilde til sprængstoffer i Danmark. Dermed fik Hvidstengruppens arbejde en afgørende betydning for modstandsbevægelsens arbejde i Danmark.